Địa chỉ phòng khám đa khoa Kinh Đô Bắc Giang

Phòng khám đa khoa Kinh Đô Bắc Giang

Địa chỉ: Số 79 Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Bắc Giang

Điện thoại: 0328.266.934